Polityka prywatności i COOKIE

W niniejszej Polityce prywatności i plików cookies wyjaśniamy, jakie dane osobowe zbieramy, wykorzystujemy i ujawniamy w ramach strony internetowej prowadzonej pod adresem www.delia.pl.

Administratorem danych osobowych jest Delia Cosmetics Sp. z o.o. z siedzibą w Rzgowie przy ulicy Leśnej 5, kod pocztowy 95-030, NIP 727-23-33-311, KRS 0000203419 (dalej: Administrator).

Administrator nie ustanowił inspektora ochrony danych osobowych.

Administrator zbierając i przetwarzając dane osobowe, stosuje się do wszystkich poniższych zasad przetwarzania danych oraz spełnia co najmniej jeden z warunków przetwarzania danych osobowych.

Wyrażając zgodę na wykorzystanie plików cookie przez serwis Administratora oświadczasz, że Twoja przeglądarka jest ustawiona w tym zakresie zgodnie z Twoimi preferencjami.

Podczas przeglądania serwisu Administratora, stosownie do konfiguracji przeglądarki, na komputerze użytkownika (urządzeniu końcowym) może zostać zapisany jeden lub kilka plików cookie.

Przed wyrażeniem zgody, na komputerze użytkownika zapisywane są pliki cookie Administratora niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu.

Pliki cookie mogą być zamieszczane przez Administratora, jak i podmioty trzecie, z którymi Administrator współpracuje.

Administrator zbiera dane podczas rejestracji oraz zbiera dane automatycznie podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, w szczególności Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego.

Twoje dane osobowe pozyskane w związku z korzystaniem z serwisów Administratora będą przetwarzane w następujących celach:

1. prowadzenia działań marketingowych, w tym pozyskania i utrzymania klienta;
2. sprzedaży produktów i usług;
3. związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym na potrzeby prowadzenia analiz i statystyk;
4. udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski oraz udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach;
5. prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa;
6. archiwizacji;
7. spełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

Podstawą prawną przetwarzania danych będzie:

1. udzielona zgoda;
2. niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy;
3. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
4. niezbędność do osiągnięcia celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, np. takich jak udzielanie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski.

Twoje dane nie są przekazane do państwa trzeciego.

Twoje dane mogą być przekazywane:

1. procesorom w związku ze zleconymi przez Administratora działaniami realizowanymi w imieniu Administratora;
2. firmom kurierskim i świadczącym usługi pocztowe, które będą dostarczać przesyłki;
3. kancelariom prawnym, którym Administrator zlecił np. prowadzenie postępowania;
4. podmiotom współpracującym z Administratorem, które mogą zamieszczać własne pliki cookie, listę podmiotów współpracujących znajdziesz pod adresem: ……..
5. podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Okres przetwarzania przez Administratora danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez jaki Administratora przechowuje dane osobowe, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

1. przepisy prawa, które mogą obligować Administratora do przetwarzania danych przez określony czas;
2. okres niezbędny do utrzymania i obsługi utworzonego konta w serwisach internetowych Administratora;
3. okres, który jest niezbędny do ochrony interesów Administratora (administratora danych);
4. okres niezbędny do świadczenia usług przez Administratora i zapewnienia niezbędnej obsługi klienta;
5. okres, na jaki została udzielona zgoda.

Osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzana ma prawo do:

1. żądania dostępu do danych osobowych dotyczących tej osoby;
2. sprostowania danych;
3. żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia;
4. usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania;
5. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych;
6. przeniesienia danych osobowych.

Masz prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

Przetwarzając dane, które są zbierane za pomocą plików cookie, Administrator z reguły nie jest w stanie zidentyfikować Twojej osoby. Zatem jeśli chciałbyś skorzystać z przysługujących Ci praw, możesz zostać poproszony o dostarczenie dodatkowych informacji w celu zidentyfikowania Ciebie

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania danych osobowych przez Administratora masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych jest dobrowolne lub może być warunkiem koniecznym do zawarcia umowy (np. utworzenia konta w serwisie) lub świadczenia usług. Bez ich podania umowa nie może zostać zawarta.

Administrator korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Następujące decyzje są podejmowane w sposób zautomatyzowany:

1. profilowanie jest wykonywane na podstawie posiadanych danych, w szczególności takich jak: dane dotyczące świadczonych usług, informacje pozyskane za pomocą plików cookie, w tym dane transmisyjne, dane o lokalizacji;
2. profilowanie ma wpływ na informacje marketingowe oraz oferty, jakie będziesz otrzymywać (oferta dopasowana do Twoich potrzeb).

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych kieruj na adres administratora:
Delia Cosmetics Sp. z o.o. z siedzibą w Rzgowie przy ulicy Leśnej 5, kod pocztowy 95-030,
NIP 727-23-33-311, KRS 0000203419, a także drogą elektroniczną na skrzynkę daneosobowe@delia.pl

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony. Pliki cookie zawierają niewielkie ilości tekstu możliwego do odczytania tylko przez stronę, która je wysyła. Dzięki zebranym informacjom możemy uzyskać wiedzę o tym, jak często odwiedzasz nasz serwis i które jego elementy najbardziej Cię interesują. Uzyskane dane wykorzystujemy dla lepszego dostosowania serwisów WWW do Twoich potrzeb, usprawnienia funkcjonowania serwisu oraz w celach statystycznych i reklamowych. Pliki te nie mogą być wykorzystane do infekowania urządzenia wirusami lub innym złośliwym oprogramowaniem (malware).

Każdy indywidualny cookie składa się z czterech podstawowych części:

1. nazwa strony WWW: nazwa domeny lub subdomeny, która ustawiła cookie;
2. nazwa cookie: cookie ma nazwę, unikatową na stronie, która je ustawiła;
3. termin ważności: ważność niektórych plików cookie wygasa po zamknięciu przeglądarki (tzw. cookie sesji), inne cookie zostaną automatycznie usunięte dopiero po osiągnięciu daty ważności, która została ustawiona (tzw. trwałe cookie);
4. wartość: to informacje w pliku cookie, których strona WWW używa do „zapamiętania” poprzedniej wizyty.

W plikach cookie przechowujemy podstawowe informacje o użytkownikach (np. identyfikator) oraz informacje potrzebne do optymalizacji i poprawnego wyświetlania treści zawartych na stronach.
Informacje te służą do:

1. rozpoznawania użytkowników logujących się na chronionych stronach internetowych, co umożliwia im odwiedzanie wielu stron bez konieczności wpisywania nazwy użytkownika i hasła do każdej ze stron;
2. rejestrowania preferencji użytkowników – przeglądanej zawartości i formatu przeglądania (użytkownik nie musi ustawiać preferencji przy każdej wizycie na stronie);
3. rejestrowania stron odwiedzanych przez użytkowników, co pozwala zebrać dane pomocne we wprowadzaniu usprawnień w treści i w sposobie nawigacji strony.

Użytkownicy naszego serwisu mogą w dowolnej chwili zaprzestać dostarczania tych informacji naszemu serwisowi poprzez wykasowanie plików cookie zapisanych na ich urządzeniach końcowych przez nasz serwis. Aby tego dokonać, należy zmienić ustawienia aktualnie używanej przeglądarki internetowej.

Masz prawo do odmowy zapisywania i odczytywania plików cookie na Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie). Aby to zrobić, musisz zaznaczyć odpowiednie ustawienia w opcjach przeglądarki internetowej lub nie wyrazić zgody w przypadku, gdy aplikacja zawarta na serwisie internetowym będzie się Ciebie o to pytać.

Skonfigurowanie przeglądarki w sposób, który zablokuje instalację plików cookie dla określonych, wybranych przez użytkownika stron internetowych lub dla wszystkich stron, może spowodować utratę pewnych funkcjonalności i utrudnić lub uniemożliwić pełne wykorzystanie jej możliwości. Zgodnie z wymogami Prawa telekomunikacyjnego i RODO za potwierdzenie zgody na wykorzystanie plików cookie uznaje się skonfigurowanie przeglądarki pozwalające na instalację plików cookie na komputerze.

Komunikacja między Twoim komputerem a naszym serwerem, gdy zbieramy Twoje dane osobowe, jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Dodatkowo nasze bazy danych są zabezpieczone przed wglądem osób trzecich.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany przedstawionej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej treści na naszej stronie internetowej. Po dokonaniu zmiany polityka prywatności ukaże się na stronie z nową datą.

Wrzesień, 2022.