Międzynarodowy Kongres Biogospodarki Łódzkie 2018

24 września odbył się Kongres Biogospodarki Łódzkie 2018. Delia Cosmetics uczestniczyła w konferencjach mających na celu wspomóc rozwój biogospodarki w Bioregionach Europy Środkowej i Wschodniej. W tym roku poruszane były zagadnienia związane między innymi z walką ze smogiem, cyfryzacją w obiegu zamkniętym, nowoczesnymi technologiami w biogospodarce czy żywnością wysokiej jakości.

Tegoroczny Kongres zgromadził ok. 800 uczestników, wśród których byli m.in. eksperci wywodzący się z samorządów, organów ustawodawczych, przedsiębiorców, przedstawicieli wyższych uczelni i organizacji pozarządowych. Głównym celem wydarzenia jest wymiana doświadczeń i wiedzy między Bioregionami Europy Środkowej i Wschodniej oraz zwiększenie udziału przemysłu w lokalnej biogospodarce i programach rozwoju bioekonomii na poziomie krajowym.

Organizatorem od pierwszej edycji jest samorząd województwa łódzkiego. Dotychczasowe 5 edycji Kongresu pokazało, że jest to wydarzenie bardzo potrzebne. - Łódzkie ponad pięć lat temu weszło na ścieżkę idei biogospodarki, którą konsekwentnie kroczy. Kiedy kreśliliśmy swoje inteligentne specjalizacje, mające stać się motorem dla rozwoju regionu, wymieniliśmy: rolnictwo i przetwórstwo żywności; medycynę, farmaceutyki, kosmetyki; tekstylia; energię, w tym tę pochodzącą z odnawialnych źródeł; materiały budowlane, w tym tzw. „zielone”. Jak widać wszystkie te obszary są elementami biogospodarki. Wynika z tego, że nasza przyszłość jest związana z rozwojem biogospodarki. Wykorzystujemy Kongres dla budowania marki regionu, ale przede wszystkim dla dobra mieszkańców naszego regionu – powiedział marszałek WŁ Witold Stępień otwierając Kongres.