Międzynarodowy Kongres Biogospodarki Łódzkie 2018

24 września odbył się Kongres Biogospodarki Łódzkie 2018. Delia Cosmetics uczestniczyła w konferencjach mających na celu wspomóc rozwój biogospodarki w Bioregionach Europy Środkowej i Wschodniej. W tym roku poruszane były zagadnienia związane między innymi z walką ze smogiem, cyfryzacją w obiegu zamkniętym, nowoczesnymi technologiami w biogospodarce czy żywnością wysokiej jakości.

Tegoroczny Kongres zgromadził ok. 800 uczestników, wśród których byli m.in. eksperci wywodzący się z samorządów, organów ustawodawczych, przedsiębiorców, przedstawicieli wyższych uczelni i organizacji pozarządowych. Głównym celem wydarzenia jest wymiana doświadczeń i wiedzy między Bioregionami Europy Środkowej i Wschodniej oraz zwiększenie udziału przemysłu w lokalnej biogospodarce i programach rozwoju bioekonomii na poziomie krajowym.

Organizatorem od pierwszej edycji jest samorząd województwa łódzkiego. Dotychczasowe 5 edycji Kongresu pokazało, że jest to wydarzenie bardzo potrzebne.
Łódzkie ponad pięć lat temu weszło na ścieżkę idei biogospodarki, którą konsekwentnie kroczy. Kiedy kreśliliśmy swoje inteligentne specjalizacje, mające stać się motorem dla rozwoju regionu, wymieniliśmy: rolnictwo i przetwórstwo żywności; medycynę, farmaceutyki, kosmetyki; tekstylia; energię, w tym tę pochodzącą z odnawialnych źródeł; materiały budowlane, w tym tzw. „zielone”. Jak widać wszystkie te obszary są elementami biogospodarki. Wynika z tego, że nasza przyszłość jest związana z rozwojem biogospodarki. Wykorzystujemy Kongres dla budowania marki regionu, ale przede wszystkim dla dobra mieszkańców naszego regionu – powiedział marszałek WŁ Witold Stępień otwierając Kongres.