Nominacja w Konkursie na Najlepszego Pracodawcę Województwa Łódzkiego według Studentów Politechniki Łódzkiej

Nasza firma została nominowana do tytułu Najlepszy Pracodawca Województwa Łódzkiego, co stanowi ogromne wyróżnienie. Konkurs to nowa inicjatywa uczelnianego Biura Karier, która ma na celu promocję przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego Łodzi. Intencją przedsięwzięcia jest wyróżnienie tych firm lub instytucji, działających w regionie łódzkim, które tworzą najlepsze warunki praktyk, staży i pracy dla Studentów Politechniki Łódzkiej.