Założyciel Delii jest postacią doskonale znaną nie tylko w łódzkim środowisku biznesowym, ale także w instytucjach charytatywnych czy edukacyjnych. Wyjątkowe zaangażowanie Józefa Szmicha w liczne przedsięwzięcia zaowocowało przyznaniem mu niezwykłego wyróżnienia – statuetki „Skrzydła wyobraźni”.

 

Zdaniem wielu pedagogów, naukowców i nauczycieli przyznające nagrody ŁÓDZKIE PODSUMOWANIE RUCHU INNOWACYJNEGO W EDUKACJI jest unikatowym przedsięwzięciem w Polsce, które umożliwia zaprezentowanie osób twórczych – implementujących do praktyki edukacyjnej wartościowe modele nauczania. W finale każdego roku szkolnego organizowana jest prezentacja wybitnych naukowców i pedagogów, autorów innowacji programowych, metodycznych, organizacyjnych, naukowych, którzy w wyniku sygnalizowanych konkursów otrzymali tytuły „Ambasadorów Innowacyjnych Idei i Praktyk Pedagogicznych”, „Mistrzów Pedagogii”, „Liderów w Edukacji” oraz „Nauczycieli Innowatorów”.

Takie tytuły zdobyli dotychczas między innymi: Profesor Jerzy Bralczyk, Profesor Jan Miodek, Anna Dymna, Kazimierz Tischner oraz wybitni profesorowie pedagogiki pracy, społecznicy, innowatorzy szkolni, twórczy dyrektorzy oraz innowacyjni pracodawcy. Teraz do tego imponującego grona dołączył założyciel firmy Delia.